24 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Kara czy miłosierdzie?

11/09/22 Małgorzata Szewczyk
Wydaje się nam często, że to my znamy „całą prawdę” o drugich, że sprawiedliwość jest „po naszej stronie”. Chciałabym usłyszeć od kaznodziei, jak radzić sobie w sytuacji, gdy rodzi się w nas pragnienie, by dokonywać oceny czyjegoś postępowania, gdy wzrasta w nas ziarno odwetu i chęć zemsty, by ktoś doświadczył kary, a nie miłosierdzia. Zagubiona owca, zagubiona drachma, zagubiony syn – obrazy przywołane przez Pana Jezusa w Łukaszowej Ewangelii w sugestywny sposób ukazują Bożą, bezgraniczną miłość do grzesznego człowieka.