24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Nieskończone miłosierdzie

11/09/22 ks. Łukasz Figurski
Ta przypowieść o synu marnotrawnym lub ojcu marnotrawnym ma moc również zmienić nas, ponieważ doskonale ukazuje relacje międzyludzkie. Dziś możemy zobaczyć siebie w dwóch synach. Podobnie jak młodszy syn, staramy się czasami żyć osobno i autonomicznie, a jednak prowadzi to do ostatecznego wyobcowania i nieszczęścia. Powoli zbieramy naszą prawdę o sobie i naszą tożsamość.