24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Współpraca z Jego łaską

11/09/22 ks. Jurand Żelisławski
Dziękczynienie otwiera nie tylko nasze oczy na Bożą hojność. Przede wszystkim otwiera ono nasze serca na Boże dary. Dzięki tej otwartości naszych serc łatwiej podjąć nam współpracę z Bożą łaską i ta współpraca jest bardziej efektywna, choć nie zawsze efektowna. Nie bójmy się dziękować Bogu i miejmy odwagę podejmować współpracę z Jego łaską.