Polecamy
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
19,90 zł 16,90 zł

25 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
18/09/22
Proponujemy dać pod rozwagę zjawisko, które obecne jest w życiu każdego. Ważne jest, by uświadomić sobie jego istnienie, a także jego znaczenie dla życia duchowego. Mowa tu o nieusuwalnym balansie, do którego zmusza nas życie. Chodzi konkretnie o konieczność balansu pomiędzy sprawami duchowymi (osiąganie ubóstwa w duchu, zachowywanie dystansu do posiadanych dóbr, pielęgnowanie uczciwości, działanie roztropne, hojność) a sprawami materialnymi (gromadzenie pieniędzy, pomnażanie bogactwa, ochrona posiadanych dóbr). Znalezienie odpowiedniej równowagi nie jest bynajmniej sprawą łatwą.
Sugestie słuchacza
18/09/22 Anna Lipczyńska
Czy ktoś się zmierzy z trudną perykopą Ewangelii? Rozumiem, że nie całą perykopę należy przeczytać, bo jest możliwość wyboru krótszej wersji. Ja jednak bardzo chętnie usłyszałabym przekonujące, zrozumiałe wyjaśnienie właśnie tego początkowego fragmentu dzisiejszej Ewangelii. Otóż nie rozumiem pochwały dla nieuczciwego rządcy, który pozyskał sobie „przyjaciół” obdarowując ich cudzą własnością. W dodatku owo szczere uznanie wyraził mu właściciel majątku, wcześniej okradany i w końcu także jeszcze na pożegnanie okradziony.
Homilia do dorosłych
18/09/22 ks. Radosław Kacprzak
Jednak być może zastanawia nas dzisiaj to, że Pan w biblijnej przypowieści pochwala nieuczciwego rządcę. Słowa te warto odczytać w kontekście drobnej prowokacji, która jest okazją do przewartościowania wielu rzeczy w naszym życiu. Jak zatem zrozumieć taką dziwną reakcję na nieuczciwość i czy mamy identyfikować się ze złem, stosując zasadę: cel uświęca środki?
Homilia do dorosłych
18/09/22 ks. Piotr Szkudlarek
Jezus na podstawie przypowieści, obrazuje pasję i spryt w wykorzystywaniu tego co jest nam dane dla osiągnięcia zamierzonego celu. Bynajmniej tym celem nie jest bogactwo w znaczeniu finansowym ani żaden sukces – tak jak się go prezentuje w kulturze masowej. Celem są dobra wieczne, a zatem świętość rozumiana jako komunia z Bogiem.
Homilia do młodzieży
18/09/22 s. Urszula Kłusek SAC
Każdy z nas jest dzieckiem, które dostało w zarząd mienie, należące do jego taty. Bóg, nasz Ojciec stwarzając cały świat, dał ten świat ludziom i powiedział, że mają nim zarządzać. Zarządzać we właściwy sposób, z miłością, szacunkiem, z zachowaniem świadomości, że człowiek jest zarządcą, a nie panem świata. Panem świata jest Bóg. Bóg, który wyznaczył w swej miłości i mądrości pewien porządek rzeczy. Porządek, na mocy którego wszystko funkcjonuje właściwie, jeśli jest on zachowany. Macie prawo zapytać, jakie są zasady tego Bożego ładu. Proste. I dlatego trudne do zachowania.
Homilia do dzieci
18/09/22 ks. Łukasz Bąbelek
Cel homilii W dzisiejszej homilii wyjaśnimy dzieciom co znaczą w naszym życiu sprawy materialne. Chcemy pokazać, że np. pieniądze są dla człowieka ważne, jednak nie możemy w nich pokładać nadziei. Możemy przygotować ilustracje lub przedmioty, których używamy na co dzień (np. samochód, dom, pieniądze, urządzenia elektroniczne, jakiś przedmiot do ćwiczeń np. hantle), można także przygotować trochę oliwy i pszenicy, aby zobrazować to co było opisane w dzisiejszej Ewangelii. Zwróćmy uwagę na to, co oznacza ufać tym przedmiotom, dlaczego czasami ludzie częściej dążą do tego, żeby dużo posiadać, często tracą wiele czasu, siły i energii.