25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Co jest celem

18/09/22 ks. Piotr Szkudlarek
Jezus na podstawie przypowieści, obrazuje pasję i spryt w wykorzystywaniu tego co jest nam dane dla osiągnięcia zamierzonego celu. Bynajmniej tym celem nie jest bogactwo w znaczeniu finansowym ani żaden sukces – tak jak się go prezentuje w kulturze masowej. Celem są dobra wieczne, a zatem świętość rozumiana jako komunia z Bogiem.