25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Jezus na nas czeka

18/09/22 ks. Łukasz Bąbelek
Cel homilii W dzisiejszej homilii wyjaśnimy dzieciom co znaczą w naszym życiu sprawy materialne. Chcemy pokazać, że np. pieniądze są dla człowieka ważne, jednak nie możemy w nich pokładać nadziei. Możemy przygotować ilustracje lub przedmioty, których używamy na co dzień (np. samochód, dom, pieniądze, urządzenia elektroniczne, jakiś przedmiot do ćwiczeń np. hantle), można także przygotować trochę oliwy i pszenicy, aby zobrazować to co było opisane w dzisiejszej Ewangelii. Zwróćmy uwagę na to, co oznacza ufać tym przedmiotom, dlaczego czasami ludzie częściej dążą do tego, żeby dużo posiadać, często tracą wiele czasu, siły i energii.