25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Nie można dwom panom służyć…

18/09/22 s. Urszula Kłusek SAC
Każdy z nas jest dzieckiem, które dostało w zarząd mienie, należące do jego taty. Bóg, nasz Ojciec stwarzając cały świat, dał ten świat ludziom i powiedział, że mają nim zarządzać. Zarządzać we właściwy sposób, z miłością, szacunkiem, z zachowaniem świadomości, że człowiek jest zarządcą, a nie panem świata. Panem świata jest Bóg. Bóg, który wyznaczył w swej miłości i mądrości pewien porządek rzeczy. Porządek, na mocy którego wszystko funkcjonuje właściwie, jeśli jest on zachowany. Macie prawo zapytać, jakie są zasady tego Bożego ładu. Proste. I dlatego trudne do zachowania.