25 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Ważne pytania

18/09/22 Anna Lipczyńska
Czy ktoś się zmierzy z trudną perykopą Ewangelii? Rozumiem, że nie całą perykopę należy przeczytać, bo jest możliwość wyboru krótszej wersji. Ja jednak bardzo chętnie usłyszałabym przekonujące, zrozumiałe wyjaśnienie właśnie tego początkowego fragmentu dzisiejszej Ewangelii. Otóż nie rozumiem pochwały dla nieuczciwego rządcy, który pozyskał sobie „przyjaciół” obdarowując ich cudzą własnością. W dodatku owo szczere uznanie wyraził mu właściciel majątku, wcześniej okradany i w końcu także jeszcze na pożegnanie okradziony.