25 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Zachowując przykazania miłości Boga i bliźniego zasługujemy na życie wieczne (kolekta).

18/09/22
Proponujemy dać pod rozwagę zjawisko, które obecne jest w życiu każdego. Ważne jest, by uświadomić sobie jego istnienie, a także jego znaczenie dla życia duchowego. Mowa tu o nieusuwalnym balansie, do którego zmusza nas życie. Chodzi konkretnie o konieczność balansu pomiędzy sprawami duchowymi (osiąganie ubóstwa w duchu, zachowywanie dystansu do posiadanych dóbr, pielęgnowanie uczciwości, działanie roztropne, hojność) a sprawami materialnymi (gromadzenie pieniędzy, pomnażanie bogactwa, ochrona posiadanych dóbr). Znalezienie odpowiedniej równowagi nie jest bynajmniej sprawą łatwą.
Nie da się służyć jednocześnie dwom Panom, czyli Bogu i mamonie. Rozwiązaniem będzie roztropne i uczciwe posługiwanie się mamoną, a wierna służba jedynie Bogu prawdziwemu! Jedynie należyty dystans do dóbr tego świata, poszanowanie cudzej własności (por. KKK 2407–2414), wierność i uczciwość nawet na najmniejszą skalę oraz roztropne szafowanie posiadanymi dobrami zapewnią synom światłości ostateczny sukces (osiągnięcie nieba).
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.