25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Zaufać Bogu

18/09/22 ks. Radosław Kacprzak
Jednak być może zastanawia nas dzisiaj to, że Pan w biblijnej przypowieści pochwala nieuczciwego rządcę. Słowa te warto odczytać w kontekście drobnej prowokacji, która jest okazją do przewartościowania wielu rzeczy w naszym życiu. Jak zatem zrozumieć taką dziwną reakcję na nieuczciwość i czy mamy identyfikować się ze złem, stosując zasadę: cel uświęca środki?