26 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
25/09/22
Przedmiotem refleksji prowadzonej na bazie liturgii słowa uczyńmy dziś zjawisko głupoty pojmowanej w sposób ewangeliczny. Ogarnia ona najczęściej serca i umysły ludzi zamożnych, a także tych, którzy siebie uważają za lepszych od innych, wywyższają się nie mając do tego racjonalnych podstaw. Ewangeliczna głupota jest owocem pychy, która ogarnia serce człowieka.
Sugestie słuchacza
25/09/22 Weronika Kurosz
Dzisiejsza Ewangelia niezwykle mnie wzrusza, choć nie wiem, czy w tym momencie, w którym powinna... Człowiek w piekle martwi się o swoich najbliższych. Mam nadzieję, że ta przypowieść ma dalszy ciąg i bogacz, który w obliczu swojej dramatycznej sytuacji troszczy się o braci, zostanie wyciągnięty z ognia piekielnego, choćby do czyśćca. Nie jest łatwo myśleć o innych, gdy znajdujemy się w beznadziejnej sytuacji. Skupiamy się wtedy na swoim własnym nieszczęściu. Dlatego odruch bogacza poruszył moje serce.
Homilia do dorosłych
25/09/22 ks. Piotr Winkler
Jaką naukę Chrystus chce nam przekazać, do czego wzywa nas – swoich współczesnych wyznawców? Na pewno do okazywania miłosierdzia najuboższym, najbardziej pokrzywdzonym, których nie brak wokół. Jakże bardzo ich potrzeby nabrzmiały w dobie pandemii, czy też okrutnej wojny w Ukrainie. Wielu dobrych ludzi potrafiło wówczas wyzwolić w sobie najgłębsze pokłady współczucia i miłości do bliźnich.
Homilia do dorosłych
25/09/22 ks. Paweł Pacholak
Warto podjąć wysiłek spojrzenia nieco głębszego i zobaczyć nie bezlitosnego, ale Boga który objawia (dzisiaj chyba lepiej powiedzieć: uczciwie informuje), że konsekwencją za odrzucenie przykazań, za życie tak jakby Boga nie było, jest piekło, a więc totalne oddalenie od Bożej Miłości. Nie wiemy jak piekło będzie wyglądać, w Piśmie Świętym znajdujemy tylko obraz otchłani, ale sam Bóg nam przypomina, że ktoś kto decyduje się na życie bezbożne może ponieść konsekwencje w postaci życia wiecznego bez Boga… między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać.
Homilia do młodzieży
25/09/22 ks. Jacek Zjawin
Nie każde ubóstwo jest dobre, ale tylko to, które jest przyjęciem z pokorą woli Bożej i zaakceptowaniem swojej sytuacji. W ubóstwie ewangelicznym chodzi nie tyle o brak środków materialnych, ale o doświadczenie tego, że czegoś mam za mało. To może być brak pomysłów, brak zdolności, brak czasu, brak przyjaciół itp. Kiedy zgadzam się na swoje braki i zaczynam je akceptować dojrzewam wewnętrznie i rozwijam się.
Homilia do dzieci
25/09/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Natomiast Łazarz zasłużył na niebo swoją dobrocią. Dla niego Bóg był dobrem najwyższym. Był roztropnym w używaniu tego wszystkiego, co w życiu otrzymywał. Wiedział, że nadmierne bogactwo prowadzi do zguby. Nawet cierpiał głód.