Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
26 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Eucharystia pobudza do takiego przeżywania dnia Pańskiego, aby przez konkretne postępowanie okazywać pomoc tym, którzy jej potrzebują (Dies Domini 72).

25/09/22
Przedmiotem refleksji prowadzonej na bazie liturgii słowa uczyńmy dziś zjawisko głupoty pojmowanej w sposób ewangeliczny. Ogarnia ona najczęściej serca i umysły ludzi zamożnych, a także tych, którzy siebie uważają za lepszych od innych, wywyższają się nie mając do tego racjonalnych podstaw. Ewangeliczna głupota jest owocem pychy, która ogarnia serce człowieka.
Święty Paweł Apostoł w zdecydowanym kontraście do ludzkiej głupoty ukazuje postawę człowieka Bożego, który w swej mądrości powinien podążać za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością. Wzywa On do zdobywania życia wiecznego, poprzez walkę o wiarę, zachowywanie przykazania nieskalanego i to w sposób wytrwały, aż do objawienia się Chrystusa.
Wizja piekła (por. KKK 1033-1037), będącego efektem życiowej głupoty oraz nieba (łono Abrahama) będącego nagrodą za życie mądrze i uczciwie przeżyte, godne są zapamiętania i wyciągnięcia odpowiednich wniosków.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.