26 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Eucharystia pobudza do takiego przeżywania dnia Pańskiego, aby przez konkretne postępowanie okazywać pomoc tym, którzy jej potrzebują (Dies Domini 72).

25/09/22
Przedmiotem refleksji prowadzonej na bazie liturgii słowa uczyńmy dziś zjawisko głupoty pojmowanej w sposób ewangeliczny. Ogarnia ona najczęściej serca i umysły ludzi zamożnych, a także tych, którzy siebie uważają za lepszych od innych, wywyższają się nie mając do tego racjonalnych podstaw. Ewangeliczna głupota jest owocem pychy, która ogarnia serce człowieka.
Święty Paweł Apostoł w zdecydowanym kontraście do ludzkiej głupoty ukazuje postawę człowieka Bożego, który w swej mądrości powinien podążać za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością. Wzywa On do zdobywania życia wiecznego, poprzez walkę o wiarę, zachowywanie przykazania nieskalanego i to w sposób wytrwały, aż do objawienia się Chrystusa.
Wizja piekła (por. KKK 1033-1037), będącego efektem życiowej głupoty oraz nieba (łono Abrahama) będącego nagrodą za życie mądrze i uczciwie przeżyte, godne są zapamiętania i wyciągnięcia odpowiednich wniosków.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.