26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Pomyślmy o przyszłości

25/09/22 ks. Paweł Pacholak
Warto podjąć wysiłek spojrzenia nieco głębszego i zobaczyć nie bezlitosnego, ale Boga który objawia (dzisiaj chyba lepiej powiedzieć: uczciwie informuje), że konsekwencją za odrzucenie przykazań, za życie tak jakby Boga nie było, jest piekło, a więc totalne oddalenie od Bożej Miłości. Nie wiemy jak piekło będzie wyglądać, w Piśmie Świętym znajdujemy tylko obraz otchłani, ale sam Bóg nam przypomina, że ktoś kto decyduje się na życie bezbożne może ponieść konsekwencje w postaci życia wiecznego bez Boga… między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać.