26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Potrzeba braterstwa

25/09/22 ks. Piotr Winkler
Jaką naukę Chrystus chce nam przekazać, do czego wzywa nas – swoich współczesnych wyznawców? Na pewno do okazywania miłosierdzia najuboższym, najbardziej pokrzywdzonym, których nie brak wokół. Jakże bardzo ich potrzeby nabrzmiały w dobie pandemii, czy też okrutnej wojny w Ukrainie. Wielu dobrych ludzi potrafiło wówczas wyzwolić w sobie najgłębsze pokłady współczucia i miłości do bliźnich.