27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Słudzy wiary

02/10/22 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Już przodkowie nasi mówili: „sen mara, Bóg wiara”, co oznaczało, że wiara w Boga nam pomoże przezwyciężyć nocne koszmary. Tylko, że te koszmary nie są wytworem podświadomości we śnie, ale koszmarną rzeczywistością. I rzeczywiście, sługami nieużytecznymi jesteśmy, jeśli nie potrafimy w tym momencie przyjąć postawy oczekiwania przepełnionego nadzieją, że Bóg przyjdzie niezawodnie, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności.