27 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Sługa, któremu nie mówi się, co ma czynić

02/10/22 Sławomir Zatwardnicki
Dowiadujemy się – jeśli tego jeszcze nie wiedzieliśmy – że jesteśmy sługami. Sługami, którzy mają za zadanie wykonać to, co im polecono. Ale właśnie w tym problem, że mało słychać kazań o tym, co to oznacza. Mam wrażenie, że kaznodzieje niczego ewangelicznego nie głoszą swoim słuchaczom. Wymagają jedynie w miarę porządnego, uczciwego życia, oraz, przede wszystkim, uczestniczenia w kościelnych nabożeństwach. Na tym miałoby polegać katolickie życie zgodne z Ewangelią?