27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Warto poświęcić wiele, by zyskać jeszcze więcej

02/10/22 Danuta Szelejewska
Z własnego doświadczenia wiemy, że wierzyć wcale nie jest łatwo. Wprost przeciwnie – świadectwo dane Panu Bogu wymaga nie lada odwagi i samozaparcia. Ileż to razy narażeni jesteśmy na kpiny, niezrozumienie a nawet wyśmianie. A przecież stanąć po stronie Chrystusa zawsze się opłaci. Każdy, kto pozostanie wierny Temu, którego kocha, otrzyma więcej, niż jest w stanie sobie wyobrazić. Wskazują na to słowa z Księgi Habakuka: „sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności” (Ha 2, 4). Warto więc się starać, nagroda bowiem jest godna uwagi. Warto poświęcić wiele, by zyskać jeszcze więcej.