27 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Wiara jest wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia (KKK 166)

02/10/22
Dzisiejsza liturgia słowa umożliwia nam refleksję nad fenomenem trzeźwego myślenia. Niestety nie jest ono powszechne, nawet w uczniach Pańskich. Jego brak powoduje wiele komplikacji i zawirowań w ich życiu. Jeśli jednak jest ono obecne w sercach tych, którzy uwierzyli i poszli za Panem, wtedy życie ich jest życiem dla Pana, przynoszącym błogosławione owoce.
Trzeźwe myślenie jest darem Boga, jednym z owoców Ducha Świętego. Może pojawić się jedynie w sercu człowieka wierzącego. Wystarczy, że wiara będzie jak ziarenko gorczycy, maciupka i niepozorna. Wiara bowiem jest jednym z darów najcenniejszych, potężną siłą (por. KKK 153-165; 2087-2089). Jest ona solidnym fundamentem trzeźwego myślenia. Chodzi tu o wiarę, której depozyt jest złożony w Kościele (por. KKK 84).
Nie obraża się ani nie zniechęca, mimo iż nie doczeka się wdzięczności ze strony tych, którym służy. Świadom powinności, które do niego należą uniknie zgorzknienia i niedowartościowania. Z chęcią wykonywał będzie powierzone mu zadania, wierny codziennym obowiązkom. Motorem jego działań będzie wiara w sens podejmowanych wysiłków oraz świadomość, że Pan widzi i wynagrodzi.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.