27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wiara sprawdza się w służbie, a nie w cudach

02/10/22 ks. Mariusz Pohl
Słaba wiara to ta, która nie polega na mocy Boga, lecz na swoich własnych, ludzkich możliwościach. Nie jest łatwo znaleźć równowagę między tym, co zależy od Boga i co należy Mu powierzyć, a tym, co zależy ode mnie i wymaga mojego wysiłku. Ktoś to wyraził słowami: Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie. Przy słabej wierze własne ograniczenia i zewnętrzne przeszkody wydają się większe niż moc Boga. Wtedy człowieka ogarnia zniechęcenie, bo chce polegać na sobie, a widzi, że nie daje rady.