Polecamy
Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kościelnego
Ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
16,90 zł 14,90 zł

28 niedziela okresu zwykłego

09/10/22
Liturgia słowa umożliwia nam dzisiaj głębszą refleksję nad zjawiskiem uzdrowienia integralnego, rozumianego jako powrót do zdrowia nie tylko na płaszczyźnie fizycznej, lecz także psychicznej i duchowej. Pełne uzdrowienie dotyczy ciała i duszy człowieka. W jego efekcie człowiek osiąga rodzaj harmonii, która jest źródłem głębokiej radości i wewnętrznego pokoju, a także wdzięczności wobec Tego, dzięki któremu człowiek został wyrwany ze szponów choroby i cierpienia, czyli wobec Boga. Ważnym znakiem integralnego uzdrowienia człowieka jest jego postawa, to jak się zachowuje po zaistniałym fakcie. Potwierdzeniem świadomości tego, co się dokonało oraz tego komu człowiek zawdzięcza swoje zdrowie, jest postawa uwielbienia, oddania chwały Bogu!
Sugestie słuchacza
09/10/22 Michał Piotr Gniadek
Co się zatem dzieje z naszą religijną świadomością, gdy zostaniemy cudownie uzdrowieni? Tylko jeden spośród uwolnionych z trądu postanowił powrócić, by oddać cześć Bogu, od którego doznał tak wielkiego miłosierdzia. Z jednej strony dziwimy się, a nawet oburzamy na postawę dziewięciu niewdzięczników, a z drugiej zastanawiamy się, czy sami przypadkiem nie jesteśmy do nich podobni w naszych relacjach z Bogiem.
Homilia do dorosłych
09/10/22 o. Marcin Wrzos OMI
Bóg interesuje się każdym człowiekiem, bez wyjątku. Także niewierzącym czy tym, którego poglądy na otaczający nas świat są różne od naszych. Mamy ich bardzo wielu wokół siebie, może nawet więcej niż wierzących. To dobra nowina, że Bóg ma zaskakujące drogi dotarcia do nich. Nie przekreślajmy ich. Takich historii są tysiące, a może miliony w historii świata. Na pewno bardzo wiele.
Homilia do dorosłych
09/10/22 ks. Hubert Kowalewski CM
Wobec tych przykładów czy w naszym życiu też mogą mieć miejsce takie cuda? Oczywiście, że tak! Postawa dziewięciu uzdrowionych, którzy nie wrócili do Jezusa, jest przypomnieniem, że Bóg wciąż okazuje swoje miłosierdzie i udziela łask, ale człowiek tak często ich nie zauważa i nie docenia. Uczestniczymy w Eucharystii, która jest największym darem od Boga, ponieważ tu przyjmujemy Ciało Jezusa jako pokarm.
Homilia do młodzieży
09/10/22 ks. Piotr Śliżewski
Chociaż uzdrowieni otrzymali coś naprawdę wielkiego, zapewne pomyśleli, że to dopiero początek i tak bardzo skupili się na tym, co jeszcze przed nimi, że zapomnieli powiedzieć słowa dziękuję za to, co już otrzymali. Wyczekiwanie lepszej przyszłości stanowi jedną z największych pokus. Zamiast żyć tu i teraz, można ciągle myśleć o tym, co będzie za niedługo. A gdy się to spełnia, to i tak dalej myśleć o kolejnych rzeczach. I tak w kółko. Trędowaty, który wrócił do Jezusa i podziękował za uzdrowienie otrzymał coś jeszcze większego niż jego dotychczasowi koledzy w cierpieniu. Nie było to już tylko uzdrowienie ciała, lecz całej Jego osoby. Dlatego dziękujmy.
Homilia do dzieci
09/10/22 ks. Grzegorz Świecarz
Czy wiecie, w jakim miejscu objawiała się Matka Boża i prosiła o modlitwę różańcową? (Odpowiedzi dzieci: W Portugalii, w Fatmie). A jaki dzisiaj mamy dzień? Odpowiedzi dzieci: (9 października). To oznacza, że za cztery dni będziemy obchodzić kolejną rocznicę pewnych wydarzeń. Czy wiecie o jakie wydarzenia chodzi? Posłuchajcie pewnej historii.