28 niedziela okresu zwykłego

Eucharystia to ofiara dziękczynienia składana Ojcu, uwielbienie, przez które wyrażamy wdzięczność Bogu za wszystkie Jego dobrodziejstwa (KKK 1360)

09/10/22
Liturgia słowa umożliwia nam dzisiaj głębszą refleksję nad zjawiskiem uzdrowienia integralnego, rozumianego jako powrót do zdrowia nie tylko na płaszczyźnie fizycznej, lecz także psychicznej i duchowej. Pełne uzdrowienie dotyczy ciała i duszy człowieka. W jego efekcie człowiek osiąga rodzaj harmonii, która jest źródłem głębokiej radości i wewnętrznego pokoju, a także wdzięczności wobec Tego, dzięki któremu człowiek został wyrwany ze szponów choroby i cierpienia, czyli wobec Boga. Ważnym znakiem integralnego uzdrowienia człowieka jest jego postawa, to jak się zachowuje po zaistniałym fakcie. Potwierdzeniem świadomości tego, co się dokonało oraz tego komu człowiek zawdzięcza swoje zdrowie, jest postawa uwielbienia, oddania chwały Bogu!
Jednak jedynie jeden z dziesięciu poważnie chorych na nieuleczalny trąd, Samarytanin, doznaje integralnego uzdrowienia. Decyduje o tym jego wiara, a potwierdza to jego zachowanie – powrót, pokorne dziękczynienie oraz chwała oddana Bogu! Każdy człowiek potrzebuje integralnego uzdrowienia, ponieważ duchowym trądem jest grzech! Lekarzem tej choroby może być jedynie Pan!
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.