28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Jeden z dziesięciu

09/10/22 o. Marcin Wrzos OMI
Bóg interesuje się każdym człowiekiem, bez wyjątku. Także niewierzącym czy tym, którego poglądy na otaczający nas świat są różne od naszych. Mamy ich bardzo wielu wokół siebie, może nawet więcej niż wierzących. To dobra nowina, że Bóg ma zaskakujące drogi dotarcia do nich. Nie przekreślajmy ich. Takich historii są tysiące, a może miliony w historii świata. Na pewno bardzo wiele.