28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Spotkanie z Matką Bożą Różańcową

09/10/22 ks. Grzegorz Świecarz
Czy wiecie, w jakim miejscu objawiała się Matka Boża i prosiła o modlitwę różańcową? (Odpowiedzi dzieci: W Portugalii, w Fatmie). A jaki dzisiaj mamy dzień? Odpowiedzi dzieci: (9 października). To oznacza, że za cztery dni będziemy obchodzić kolejną rocznicę pewnych wydarzeń. Czy wiecie o jakie wydarzenia chodzi? Posłuchajcie pewnej historii.