28 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”

09/10/22 Michał Piotr Gniadek
Co się zatem dzieje z naszą religijną świadomością, gdy zostaniemy cudownie uzdrowieni? Tylko jeden spośród uwolnionych z trądu postanowił powrócić, by oddać cześć Bogu, od którego doznał tak wielkiego miłosierdzia. Z jednej strony dziwimy się, a nawet oburzamy na postawę dziewięciu niewdzięczników, a z drugiej zastanawiamy się, czy sami przypadkiem nie jesteśmy do nich podobni w naszych relacjach z Bogiem.