29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bóg bierze w obronę swoich wybranych

16/10/22 ks. Adam Kalbarczyk
Miłość ta przybiera postać miłości osądzającej i oczyszczającej. Za cenę tej bolesnej konfrontacji człowiek odnajduje – jako ułaskawiony grzesznik – swoją ostateczną tożsamość. Każdy z nas doświadcza już teraz sądu osobistego i ostatecznego w spotkaniu ze słowem Bożym – zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania, a także w przeżywaniu osobistych czy zbiorowych wydarzeń uobecniających w życiu człowieka krzyż Jezusa, pobudzających do nawrócenia i naśladowania Chrystusa.