29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie…

16/10/22 s. Urszula Kłusek SAC
I jeszcze jedno, Pan Jezus, chce mówić do ciebie, pragnie rozmawiać z tobą. Do Alicji Lenczewskiej, świeckiej osoby, która nie dawno zmarła, a której zapiski duchowe Kościół przyjął, jak prawdziwe, Pan Jezus mówił: „Słyszenie w sercu Mojego głosu nie jest darem nadzwyczajnym, wyjątkowym. Każdy go otrzymał w chrzcie świętym i każdy może rozpoznać pouczenia Moje, jeśli będzie ich pragnął i oczekiwał. Jeśli będzie usiłował żyć według nich”. To Pan Jezus mówi również do ciebie i do mnie.