29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Dawanie nadziei

16/10/22 Monika Zuber
W chwilach zwątpienia pokrzepieniem może być wsparcie innych. Jak symboliczna scena, czytanej dzisiaj lekcji z Księgi Wyjścia, kiedy omdlałe, bez sił już ręce Mojżesza trzymało dwóch mężczyzn, wspierając go swoją siłą i determinacją. Podobnie my potrzebujemy wsparcia innych w modlitwie, w naszych prośbach do Boga. Sił dodają nam inni swoją wiarą, dobrym słowem, zachęceniem i bliskością.