29 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Moc wytrwałej modlitwy

16/10/22 Danuta Stankiewicz
Bo modlitwa to przestawanie z Bogiem, a polskie przysłowie brzmi: „Kto z kim przestaje, takim się staje”. I choć z jednej strony, wedle różnych koncepcji filozoficznych, jesteśmy istotami kruchymi, słabymi, nacechowanymi brakami i ułomnościami, to z drugiej strony Jezus przyzywa nas do tego, abyśmy byli doskonali, jak doskonały jest Ojciec niebieski (por. Mt 5,48). W realizowaniu tego celu pomocna jest właśnie modlitwa, którą dyktuje nam rozum oświecony wiarą.