29 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Wytrwała modlitwa służy nawiązaniu głębszej relacji z Bogiem, umacnia wiarę i rodzi owoce miłości (KKK 2614).

16/10/22
Liturgia słowa skupia dziś naszą uwagę na tym co w walce dobra ze złem ma znaczenie decydujące. Chodzi o duchowy oręż. Słownik PWN słowo oręż definiuje w sposób następujący: jest to broń, uzbrojenie, jak również siły zbrojne, a także środki wykorzystywane do pokonania kogoś lub czegoś.
Świadomość tego, iż w duchowej walce, w którą jesteśmy niejako wciągnięci od chwili Chrztu św., a w której mamy zawsze stawać po stronie dobra, czyli Boga, mamy do dyspozycji potężny oręż, daje nam poczucie bezpieczeństwa oraz podsyca wolę walki i wiedzie do zwycięstw. Dwa rodzaje środków wykorzystywanych w owej walce są dla nas dostępne każdego dnia. Są nimi: modlitwa oraz słowo Boże! Jeden z Apostołów napisał: Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego (Jk 5, 16)!
W Ewangelicznej przypowieści Pan Jezus ukazuje moc wytrwałej modlitwy błagalnej (por. KKK 2629-2633). Jego zapewnienie, iż Bóg weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołać będą do niego! Warunkiem osiągania zwycięstw, dzięki orężowi duchowemu świętości, modlitwy i Bożego słowa jest wiara w Syna Bożego!
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.