30 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Wiara ożywiona

23/10/22 ks. Tomasz Rogoziński
Innym wymiarem misji, nie mniej trudnym, jest głoszenie Ewangelii w środowisku, w którym żyjemy, a więc naszych rodzinach, w szkole, w pracy, na wakacjach. Coraz częściej słyszymy słowa, że kontynent, na którym żyjemy, czyli Europa, która przez wieki wysyłała misjonarzy na cały świat, sama potrzebuje dzisiaj misji, nowej ewangelizacji. Ta misja jest zadaniem każdego z nas, gdyż wszyscy od momentu chrztu świętego otrzymaliśmy to ważne zadanie, by swoją wiarą w Chrystusa dzielić się z innymi, dać świadectwo wierze.