31 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

„Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10)

30/10/22
Jednym z tematów liturgii słowa, które trzeba dziś koniecznie rozważyć jest poszukiwanie w celu ocalenia. Poszukiwaczem jest sam Bóg, celem Jego poszukiwań zaś ocalenie zagubionych, a więc ich zbawienie! Nie chodzi tu zatem o poszukiwanie innych skarbów, rzeczy, czy sworzeń, lecz o cierpliwe poszukiwanie największego ze skarbów, jakim jest człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, zrodzony z miłości i przeznaczony do szczęścia. Człowiek ten może się zgubić bowiem został stworzony jako istota wolna.
W konsekwencji może on ze swej wolności czynić zły użytek, wybierając źle i na własną niekorzyść, a nawet zgubę. Jest to efekt ryzyka, jakie podjął Stwórca, gdy człowieka obdarzył możliwością decydowania według własnej woli. I choć człowiek, podobnie jak wszechświat cały został stworzony na chwałę Bożą (por. KKK 293-294; 299; 341; 353), nierzadko zamiast przynosić Stwórcy chwałę, dostarcza wielu trosk!
Owocem spotkania i dialogu Jezusa z Zacheuszem jest spektakularny zwrot w postawie przełożonego celników, którym był. Zacheusz deklaruje solidne zadośćuczynienie (por. KKK 1459; 2412; 2487) za swoje występki, dzięki czemu słyszy z ust Pana słowa, będące źródłem nadziei dla wszystkich pokoleń: Syn Człowieczy przyszedł szukać i ocalić to, co zginęło! W tym kontekście jakże mocno brzmią słowa dzisiejszej aklamacji, tak często cytowane i rozważane przez św. Jana Pawła II: Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne (por. J 3, 16)!
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.