31 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Dostrzec Boga

30/10/22 Rafał Bernard
Czy my nie dostrzegamy szans i okazji, które daje Bóg? Czy patrzymy nie tym „okiem”, inaczej rozumiemy szansę, jesteśmy za mało otwarci? Czy musimy wyjść ze starych pieleszy, aby zmienić coś na lepsze? Dlaczego lękamy się tego, do czego poprowadzi nas Bóg? Jak przekonać człowieka do kroku, do „wejścia na drzewo”, choćby z ciekawości „co tam dają”?