Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dzieci

Kościół naszym domem

30/10/22 ks. Konrad Zygmunt
Przypomnijmy sobie teraz usłyszany fragment Ewangelii: bohaterem jest pewien pan, o którym wiemy, że był celnikiem – czyli poborcą podatków, bardzo bogaty. Kto pamięta jego imię? (Zacheusz). Co jeszcze o nim charakterystycznego usłyszeliśmy? (że był niskiego wzrostu). Kogo on chciał zobaczyć? (Jezusa). Chciał z Nim porozmawiać? (nie). On chciał Go tylko zobaczyć!