Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dorosłych

Mistyczne Ciało Chrystusa

30/10/22 ks. Kazimierz Kubat SDS
Warto być może przy okazji dzisiejszej rocznicy poświęcenia naszego kościoła przypomnieć kilka fragmentów tych, bardzo wymownych i proroczych rozważań papieża emeryta dotyczących rzeczywistości Kościoła. Najpierw jednak należy poczynić – bardzo istotne i merytoryczne – uwagi. Sytuacja bowiem w jakiej znajduje się Kościół nie tylko na Zachodzie, ale także i w Polsce daleka jest o hurra-optymizmu i domaga się poważnego potraktowania zalewającej Kościół fali krytyki i ataków jakie mają miejsce w ciągu ostatnich dziesięciu – dwudziestu lat.