Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dorosłych

Prawdziwi czciciele

30/10/22 ks. Arkadiusz Ksycki
Zarówno architektura, sztuka, jak i muzyka sakralna, jaka rozbrzmiewa w tych uświęconych miejscach ma za zadanie pobudzić nas do modlitwy, która tak jak w przypadku biblijnego Salomona, będzie pełna zachwytu wobec Boga. Możemy sobie dziś zadać pytanie: czy gdy wchodzę do kościołów w Polsce czy poza jej granicami zwiedzając piękne bazyliki Rzymu, Paryża czy Barcelony, potrafię wzbudzić w sobie modlitwę, która przeradza się w zachwyt umysłu i serca nad Bogiem. To między innymi dlatego w kościołach naszych zachowujemy ciszę. Bo z niej wypływa i rodzi się modlitwa.