Polecamy

Apostolstwo modlitwy

01/09/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.
01/10/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.