Apostolstwo modlitwy

Nienaruszalna godność osoby (wrzesień)

01/09/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.