Apostolstwo modlitwy

Owce, które nie należą do owczarni… (październik)

01/10/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.