Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

Godzina święta

01/09/22 ks. Maciej K. Kubiak
Schemat nabożeństwa i proponowane teksty najlepiej wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca, przypadający 1 września, a więc w rocznicę wybuchu II wojny światowej i pierwszy dzień nowego roku szkolnego. W rozważaniach wykorzystano fragmenty Listu apostolskiego papieża Franciszka Desiderio desideravi (tłumaczenie własne z języka włoskiego).
06/10/22 ks. Maciej K. Kubiak
Schemat nabożeństwa i proponowane teksty można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu października. W rozważaniach wykorzystano fragmenty Listu apostolskiego papieża Franciszka Desiderio desideravi (tłumaczenie własne z języka włoskiego).