Godzina święta

Gorąco pragnąłem (wrzesień)

01/09/22 ks. Maciej K. Kubiak
Schemat nabożeństwa i proponowane teksty najlepiej wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca, przypadający 1 września, a więc w rocznicę wybuchu II wojny światowej i pierwszy dzień nowego roku szkolnego. W rozważaniach wykorzystano fragmenty Listu apostolskiego papieża Franciszka Desiderio desideravi (tłumaczenie własne z języka włoskiego).