Godzina święta

Odkrywanie piękna liturgii (październik)

06/10/22 ks. Maciej K. Kubiak
Schemat nabożeństwa i proponowane teksty można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu października. W rozważaniach wykorzystano fragmenty Listu apostolskiego papieża Franciszka Desiderio desideravi (tłumaczenie własne z języka włoskiego).