Homilie okolicznościowe

Wszyscy jesteśmy uczniami

01/09/22 Robert Olejnik
A my zaczynamy dziś kolejny rok szkolny. Ktoś powie „nareszcie, w końcu spotkam kolegów i koleżanki” – to pewnie ci młodsi. Starsi stwierdzą być może „znowuuuu naukaa”. (Homileta może nawiązać tu również krótko do czasu swojej nauki szkolnej lub być może jeszcze sam się uczy, robiąc licencjat kanoniczny czy doktorat). Oczywiście czas szkolny, to taki wyjątkowy sposób nauki, bo przecież uczymy się podczas całego życia. A w szkole zdobywamy konkretną wiedzę.