Nabożeństwo Fatimskie

Maryjo, Matko grzeszników, módl się za nami…

13/10/22 Sebastian Pieczeniak SSCC
Nasza dzisiejsza obecność, w postawie otwartego serca, zasłuchania w Boże słowo, prowadzi nas po raz kolejny przed figurę naszej Pani fatimskiej i Jej Niepokalane Serce. Wspominamy zatem październikowe objawienie i prośby Łucji oraz szczególne sceny różańcowe. ŁUCJA: „Miałam prosić Panią o wiele rzeczy, o uzdrowienie kilku chorych, nawrócenie niektórych grzeszników, etc.”.