Polecamy

Pierwszy piątek

02/09/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Coś bardzo podobnego mamy i my, gdy spotykamy się z Jezusem. Najpierw w sakramencie pokuty i pojednania. Oczyszczona dusza aż „skacze” z radości, że jest tak blisko swego Stwórcy.
02/09/22 Danuta Szelejewska
Ziemskie życie każdego człowieka jest podróżą, a ponieważ przy starym bukłaku istnieje niebezpieczeństwo wylania jego zawartości, starajmy się tak postępować, by nie zmarnować otrzymanych od Pana Boga darów. Każde niewłaściwe zachowanie, powinno być jak najszybciej zastąpione dobrymi uczynkami.
07/10/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Modlitwa maryjna pomaga nam iść tą samą drogą. Dlatego z oczyszczoną duszą spotykamy naszego Anioła Stróża i prosimy go, aby nas prowadził. Na drodze życia spotykamy nie tylko Maryję, ale naszych świętych patronów, ojców Kościoła, świętych i błogosławionych. Ich wstawiennictwo wspomaga nas. Nie czujemy się sami, a tym samym jesteśmy zdolni do uchwycenia tego, co jest istotne w tym ziemskim życiu. Co więcej – jesteśmy zdolni do dialogu ze światem. Jaki by on nie był, to my chrześcijanie jesteśmy duszą dla świata.
07/10/22
Kolejnym krokiem na drodze ku piękniejszemu życiu jest silne postanowienie wytrwania przy Panu. Przykładem zaufania bez reszty jest starotestamentalny Hiob, który pomimo wciąż mnożących się przeszkód, chorób i nieszczęść, nie wahał się wyznać: „Jam mały, cóż Ci odpowiem? – Rękę przyłożę do ust. Raz przemówiłem, nie więcej, drugi raz niczego nie dodam” (Hi 40, 4–5). Zadziwia jego ufność, wierność oraz przekonanie, że z Bogiem da się pokonać największe nawet trudności. Z pewnością niejeden z nas może brać przykład z postawy Hioba. Być uczniem Chrystusa to zarówno dar, jak i zadanie.