Pierwszy piątek

Do czego można nakłaniać gości? (do dorosłych - 2 IX)

02/09/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Coś bardzo podobnego mamy i my, gdy spotykamy się z Jezusem. Najpierw w sakramencie pokuty i pojednania. Oczyszczona dusza aż „skacze” z radości, że jest tak blisko swego Stwórcy.