Pierwszy piątek

Dzielimy się tajemnicami (do dorosłych - 7 X)

07/10/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Modlitwa maryjna pomaga nam iść tą samą drogą. Dlatego z oczyszczoną duszą spotykamy naszego Anioła Stróża i prosimy go, aby nas prowadził. Na drodze życia spotykamy nie tylko Maryję, ale naszych świętych patronów, ojców Kościoła, świętych i błogosławionych. Ich wstawiennictwo wspomaga nas. Nie czujemy się sami, a tym samym jesteśmy zdolni do uchwycenia tego, co jest istotne w tym ziemskim życiu. Co więcej – jesteśmy zdolni do dialogu ze światem. Jaki by on nie był, to my chrześcijanie jesteśmy duszą dla świata.