Pierwszy piątek

Najlepszy wybór (do dzieci - 2 IX)

02/09/22 Danuta Szelejewska
Ziemskie życie każdego człowieka jest podróżą, a ponieważ przy starym bukłaku istnieje niebezpieczeństwo wylania jego zawartości, starajmy się tak postępować, by nie zmarnować otrzymanych od Pana Boga darów. Każde niewłaściwe zachowanie, powinno być jak najszybciej zastąpione dobrymi uczynkami.