Słuchając Franciszka

Głosić Jezusa „aż po krańce świata”

01/09/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Pokutna pielgrzymka papieża Franciszka do Kanady wzbudziła zainteresowanie świata. 37. zagraniczna pielgrzymka biskupa Rzymu miała charakter szczególny. Odbywała się pod hasłem „Kroczyć razem” i była kolejnym etapem na drodze pojednania i leczenia ran, jakie wywołała sprawa szkół dla dzieci z ludów tubylczych, które w imieniu rządu Kanady były prowadzone przez kościoły chrześcijańskie, w tym Kościół katolicki. Wiosną tego roku delegacje rdzennych mieszkańców, także byłych uczniów szkół rezydencjalnych odwiedziły papieża w Watykanie i wtedy Franciszek obiecał im przyjazd do Kanady.