Słuchając Franciszka

Przyjąć Jezusa w rodzinie

01/10/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Dom Marty, Marii i Łazarza – rodzeństwa z Betanii – był dla Jezusa szczególnie gościnnym miejscem. Przyjmowali Go często i chętnie. Maria była wzorem zasłuchanej uczennicy, a Marta – uczennicy zabieganej (Łk 10, 38–42). Wskrzeszenie Łazarza było zapowiedzią Męki i Zmartwychwstania Jezusa (J 11, 1–53). To z nimi Jezus zdecydował się spędzić ostatnie chwile przed nadejściem „Jego godziny” (J 12, 1–11). Snując refleksję nad rodziną papież Franciszek zauważa: „Każda rodzina chrześcijańska – jak to uczynili Maryja i Józef – może przede wszystkim przyjąć Jezusa, słuchać Go, rozmawiać z Nim, strzec Go, bronić Go, wzrastać z Nim; i jest to najlepsza rzecz na świecie. Uczyńmy miejsce w naszych sercach i w naszych dniach dla Pana.