Polecamy
Wierzę, bo chcę! Przygotowanie do bierzmowania Best
seller
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,75 zł

Spotkania przed bierzmowaniem

01/09/22
PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA/SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ
01/09/22 Robert Olejnik
Spotkanie rozpoczynamy modlitwą. Na początku gramy z młodzieżą w skojarzenia. Ich odpowiedzi zapisujemy w formie mapy myśli/słoneczka czy w inny dowolny i czytelny sposób. Jako pierwsze podajemy słowo RELIGIA. Po zakończeniu zabawy podajemy drugie słowo SPOTKANIE. Dobrze, aby nasze zapiski związane z oboma słowami były widoczne dla młodych. (Uwaga! Nawet jeśli pojawią się trudne dla nas odpowiedzi jak afery, pedofilia, mafia, zabobon itp. zapisujemy je. Nie można ich zignorować i dać do zrozumienia, że akceptujemy tylko to co jest dla nas „wygodne”).
01/10/22 Robert Olejnik
W ramach rozpoczęcia prosimy młodzież, najlepiej kogoś chętnego, żeby opowiedział nam dowolną historię ze swojego życia (cokolwiek). Gdy ją usłyszymy, pytamy dlaczego właśnie tę historię wybrano. (Uwaga: musimy być przygotowani na „opowieści różnej treści” – może to wynikać również z chęci sprowokowania prowadzącego. Nie oceniamy jednak żadnej z historii, ani motywów jej opowiedzenia).